WPEX verzorgt in 2024 geaccrediteerde nascholingen (webinars) voor bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en medisch adviseurs lees meer

WPEX verzorgt in 2024 geaccrediteerde nascholingen (webinars) voor bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en medisch adviseurs lees meer

Klachtenregeling

De directie en medewerkers van WPEX doen hun uiterste best om uw ervaring met WPEX optimaal te laten verlopen en u optimaal van dienst te zijn. 

Ondanks het streven maximale kwaliteit te leveren, kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Dan horen wij dat graag van u. Uw ervaringen kunnen voor ons een belangrijk signaal zijn om bepaalde zaken te verbeteren.

Stap 1 bij ontevredenheid/klachten:

Wanneer u niet tevreden bent, of u een klacht heeft over de geleverde diensten, neemt u dan alstublieft eerst contact op met ons secretariaat via medischsecretariaat@wpex.nl of 088 255 06 30

Uiteraard zijn wij bereid in overleg met u te kijken naar een oplossing. In een gesprek met de betrokken medewerker(s) kunnen soms misverstanden uit de weg geruimd worden.
Komt u er met de betrokken persoon niet uit dan is het vaak verstandig samen met iemand die wat meer afstand heeft een en ander te bespreken. De klachtenfunctionaris van WPEX zal dan contact met u opnemen. Als de klacht ook met bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet kan worden opgelost, dan zal de directie van WPEX u nog een gesprek aanbieden.

Stap 2: Klachtenbemiddeling

Als de klacht ook in een persoonlijk gesprek met de directie niet kan worden opgelost, dan kunt u contact opnemen met Quasir, onafhankelijke klachtenbemiddeling.

Via onderstaande contactgegevens kunt u in contact komen met Quasir en uw klacht kenbaar maken. Een klachtenfunctionaris van Quasir zal binnen 48 uur contact met u opnemen.

De klachtenfunctionaris van Quasir zal u vervolgens adviseren/helpen bij het oplossen van uw klacht.

Contactgegevens Quasir:

Stap 3: Stichting Zorggeschil

Wordt uw klacht niet opgelost dan kan een geschil ontstaan. U kunt dan uw klacht melden bij Geschilleninstantie Zorggeschil.

De geschilleninstantie neemt het geschil in behandeling en doet een bindende uitspraak. Deze instantie kan ook een schadevergoeding toekennen. Stichting Zorggeschil is een erkende geschilleninstantie die onafhankelijk en bindend uitspraak doet. 

U betaalt 50 euro klachtengeld. U kunt veroordeeld worden tot een bijdrage van maximaal 500 euro in de proceskosten. Geschilleninstantie Zorggeschil kan u een schadeclaim toekennen van maximaal 25000 euro. Als u niet tevreden bent met de uitspraak van Geschilleninstantie Zorggeschil kunt u binnen 2 maanden na de uitspraak een verzoek tot vernietiging indienen bij de Kantonrechter. Dit gebeurt alleen bij hoge uitzondering.

Contactgegevens Stichting Zorggeschil:

Meer informatie over Stichting Zorggeschil vindt u via www.zorggeschil.nl

Infographics Quasir en Stichting Zorggeschil

Neem contact op voor meer informatie

088 255 06 30 medischsecretariaat@wpex.nl Direct online aanmelden