WPEX verzorgt in 2024 geaccrediteerde nascholingen (webinars) voor bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en medisch adviseurs lees meer

WPEX verzorgt in 2024 geaccrediteerde nascholingen (webinars) voor bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en medisch adviseurs lees meer

Disclaimer & Copyright

Aansprakelijkheidsuitsluiting

Hoewel de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld en gestreefd wordt naar de grootste mate van volledigheid in het verstrekken van informatie voor zover dit langs elektronische weg mogelijk is, kan door ons geen garantie worden geboden dat deze informatie volledig juist is of blijft. Aan publicaties of informatie op deze website, of aan langs elektronische weg verstrekte adviezen kunnen bezoekers dan ook geen rechten ontlenen.

WPEX aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als het gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van de door WPEX B.V. op deze website gepubliceerde informatie en / of verstrekte of verkregen informatie via het internet.

Verwijzing

Een aantal ‘links’ (verwijzingen) in deze website voeren naar informatiebronnen die door anderen dan WPEX B.V. worden beheerd en WPEX B.V. geen controle heeft. Hoewel deze links met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden uitgekozen, draagt WPEX B.V. dan ook geen enkele verantwoordelijkheid voor de juistheid of enig ander aspect van de informatie vanuit deze andere bronnen.

Copyright

Het copyright van deze site, berust bij WPEX B.V. Niets van deze site mag zonder toestemming gekopieerd of anderszins gebruikt worden.

Privacyreglement

Alles wat medewerkers van de WPEX B.V. per e-mail vernemen, behandelen zij vertrouwelijk. Uw gegevens worden niet aan derden vertrekt zonder uw toestemming. Medewerkers gaan niet in op verzoeken om derden te bellen, mailen of schrijven.

Laatst bijgewerkt: 30 juni 2014

Neem contact op voor meer informatie

088 255 06 30 medischsecretariaat@wpex.nl Direct online aanmelden