Inzicht in mensen, voor mensen

WPEX geeft inzicht in

psychische problematiek

WPEX verzorgt al twintig jaar psychiatrische en neuropsychologische expertise onderzoeken. 
Wij brengen de aard en ernst van psychische problematiek in kaart en geven praktisch advies.

Neem contact op voor meer informatie

088 255 06 30 medischsecretariaat@wpex.nl Direct online aanmelden