Specialistisch onderzoek Autisme

 

Cliënten bij wie de sociale omgang stroef verloopt en die weinig flexibel of zelfs star zijn in gedrag kunnen leiden aan een autismespectrumstoornis (ASS). Het specialistisch onderzoek naar autisme geeft binnen één dag duidelijkheid over het al dan niet aanwezig zijn van autisme of een aanverwante stoornis. Het diagnostisch protocol bestaat uit een aantal deelonderzoeken conform de meest recente richtlijnen.