Expertise onderzoeken van hoge kwaliteit

Psychiatrisch expertise onderzoek is een specialisme. De basis is te leren vanuit een protocol, de daadwerkelijke kwaliteit van het onderzoek valt of staat bij het hebben van ervaring; het juist interpreteren van signalen, de juiste verbanden leggen. 

WPEX is al 19 jaar gespecialiseerd in expertise onderzoeken. Onze psychiaters en klinisch neuropsychologen hebben ruime kennis en ervaring en overzien het totale spectrum van alle denkbare psychische problemen; dit stelt hen in staat om tijdens het onderzoek op de juiste zaken dieper in te gaan om eventuele onderliggende problematiek aan het licht te brengen.

Zo leveren wij u onderzoeken van zeer hoge – consistente –  kwaliteit.

Heldere rapportages in taal van opdrachtgever

Een expertise onderzoek moet leiden tot juiste besluitvorming, bijvoorbeeld over vervolgtrajecten in behandeling of juiste afhandeling van verzekeringsclaim. WPEX beseft dat het belangrijk is dat de opdrachtgever daadwerkelijk begrijpt wat er in onze rapportages staat. Wij vermijden daarom jargon en leveren naast medische interpretatie een goede vertaalslag naar de taal van de opdrachtgever. Alleen zo menen we daadwerkelijk meerwaarde te kunnen bieden voor onze opdrachtgevers.

Efficiënte, snelle manier van werken.

Kwaliteit en snelheid kunnen samen gaan. Wij richten onze logistiek zo in dat ons medisch team zich volledig kan richten op de inhoud. Ons ondersteunend team zorgt voor een snelle, klantgerichte administratieve afhandeling.