Psychiatrische Expertise

 

en Psychiatrische expertise is een breed psychiatrisch onderzoek. Aard en ernst van mogelijke psychische problematiek kan worden vastgesteld.

Vaak wordt een inschatting gemaakt van eventuele invloed van de vastgestelde problematiek op uw functioneren.