WPEX blijft volledige dienstverlening bieden op locatie

In verband met Corona hebben wij, net als iedereen, maatregelen genomen. Dit om onze cliënten en onze medewerkers optimaal te beschermen tegen besmetting.
Na de laatste persconferentie zijn wij van mening dat onze onderzoeken, onder voorwaarden, weer op locatie kunnen worden uitgevoerd.
Deze aanpassing geldt alle nieuw in te plannen onderzoeken, waarbij het onderzoek op of na 3 maart 2021 zal plaatsvinden.
Reeds eerder ingeplande beeldbel-onderzoeken op data na 3 maart 2021, zullen nog wel middels beeldbellen uitgevoerd worden.

WPEX blijft volledige dienstverlening bieden, op locatie, mits verantwoord.
Mocht client of onderzoeker(s) klachten hebben, wordt het onderzoek niet op locatie uitgevoerd, maar wordt in eerste instantie gekozen voor de mogelijkheid het onderzoek middels beeldbellen uit te voeren, mits de gezondheidsklachten dit niet verhinderen.
Bij de onderzoeken op locatie blijven alle voorzorgsmaatregelen van kracht zoals door het RIVM gecommuniceerd.

Mocht u vragen hebben over ons Coronabeleid, belt u ons dan op 088 2550 630