WPEX verzorgt in 2024 geaccrediteerde nascholingen (webinars) voor bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en medisch adviseurs lees meer

WPEX verzorgt in 2024 geaccrediteerde nascholingen (webinars) voor bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en medisch adviseurs lees meer

Twijfelt u aan uw diagnose?
Vraag een second opinion aan.

 

Een second opinion houdt in dat een advies wordt gevraagd van een onafhankelijk psychiater over een lopende psychiatrische of psychologische behandeling van een cliënt, bijvoorbeeld als diens behandeling stagneert of wanneer er twijfel bestaat over de diagnose

Meer informatie of vragen?

Neem vrijblijvend contact op.
Bel 088 255 06 30

Een second opinion bestaat uit een of een aantal gesprekken waarbij op indicatie aanvullend onderzoek, zoals een persoonlijkheidsonderzoek of een neuropsychologisch onderzoek, kan worden verricht.

Het onderzoek vindt plaats conform de meest actuele richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. De bevindingen worden in de vorm van een uitgebreid verslag aan zowel verwijzer als cliënt ter hand gesteld en met hen besproken.

Een second opinion leidt niet tot een overname van de behandeling. De patiënt zal daarom altijd worden terugverwezen. Als er psychofarmaca nodig zijn wordt het advies van de psychiater besproken met de behandelend arts.

Op een aantal punten verschilt een second opinion consult van een psychiatrische expertise. Het belangrijkste is dat bij een second opinion geen sprake is van een keuringssituatie. Om die reden kan er bijvoorbeeld niet expliciet worden gevraagd naar beperkingen voor het functioneren binnen arbeid. Ook kunnen cliënten gebruik maken van het blokkeerrecht. Een second opinion is dus vooral geïndiceerd wanneer de vraagstelling zich richt op diagnostiek en een behandel- of verwijsadvies bij een reeds lopende behandeling. 

Neem contact op voor meer informatie

088 255 06 30 medischsecretariaat@wpex.nl Direct online aanmelden