Neuropsychologisch Onderzoek

 

Een Neuropsychologisch Onderzoek is onderzoek naar de functionaliteit van het brein. Hierin wordt de relatie tussen de werking van het brein en het gedrag onderzocht. Te denken valt aan onderzoek naar cognitieve stoornissen (concentratie, geheugen, aandacht), Whiplash, autisme, AD(H)D. Ook zaken als malingering (opzettelijk veinzen of zwaar aanzetten van klachten) kunnen worden vastgesteld.