Corona: update 14 oktober 2020 over dienstverlening WPEX lees meer
Terug

Verzekeringsgeneeskundige Expertise

Een verzekeringsgeneeskundig onderzoek, is een onderzoek door één van onze verzekeringsartsen gericht op het objectiveren van beperkingen in relatie tot medische stoornissen. Het onderzoek wordt voorafgegaan door dossierstudie.  

Desgewenst vindt afstemming plaats met de verwijzer over de vraagstelling. Op indicatie worden ook bijkomende somatische beperkingen meegenomen. Indien aanvullend (klinisch-diagnostisch) onderzoek nodig is, kan een onderbouwd advies hiertoe worden gegeven. In dat geval vindt altijd overleg met verwijzer plaats. 

Indien sprake is van objectiveerbare medische beperkingen worden deze beschreven in termen van  de Functionele Mogelijkhedenlijst (FML), met aanvullende toelichtingen waar het de beperkingen ten opzichte van vereisten in de verzekerde arbeid betreft. De vragen over objectiveerbare beperkingen en belastbaarheid worden zorgvuldig beantwoord. 

ik wil een onderzoek aanvragen