Verzekeringsgeneeskundige Expertise AOV

 

Bij een verzekeringsgeneeskundige expertise wordt uitgebreid onderzoek gedaan naar de objectiveerbare beperkingen in relatie tot ziekte. Indien aanvullend (klinisch-diagnostisch) onderzoek door een psychiater of klinisch neuropsycholoog nodig is, kan een onderbouwd advies hiertoe worden gegeven. In dat geval vindt altijd overleg plaats met de verwijzer.