Corona: update 14 oktober 2020 over dienstverlening WPEX lees meer
Terug

Verzekeringsgeneeskundige Expertise Ziektewet/WIA

Bij een verzekeringsgeneeskundige expertise wordt uitgebreid onderzoek gedaan naar de belastbaarheid en de mogelijkheden voor re-integratie.   

Alle aspecten die van belang zijn voor het bepalen van de beperkingen in relatie tot ziekte, en de benutbare mogelijkheden voor re-integratie in werk, komen aan de orde.   

Onderliggende herstel-belemmerende factoren, gelegen in de persoon van de cliënt of in diens context, worden onderzocht en meegenomen bij het advies. Op indicatie kunnen tevens bijkomende somatische beperkingen worden beoordeeld.  

De vastgestelde beperkingen en benutbare mogelijkheden kunnen worden vertaald naar een Functionele Mogelijkhedenlijst (FML).   

De rapportage is volledig, inzichtelijk en voldoet aan UWV-richtlijnen.  

Wanneer is een Verzekeringsgeneeskundige Expertise Ziektewet/WIA zinvol?

Als u op korte termijn helderheid wilt over de belastbaarheid in relatie tot ziekte of gebrek, en de mogelijkheden voor re-integratie, binnen het kader van de Ziektewet of WIA-wetgeving.   

Als een objectief en zorgvuldig onderbouwd oordeel over de medische beperkingen nodig is met een FML volgens de versie CBBS 5, onderbouwd aan de hand van wettelijke richtlijnen en standaarden.

Tarief

Op aanvraag

Wachttijden

Wij hanteren voor een Verzekeringsgeneeskundige expertise geen wachttijden

Locaties

Almere, Amersfoort, Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Breda, Den Haag, Den Bosch, Eindhoven, Groningen, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg, Utrecht, Venray, Zwolle, additionele locaties in overleg

Aanvragen Verzekeringsgeneeskundige Expertise

U kunt een expertise aanvragen door contact met ons op te nemen via email (info@wpex.nl) of telefoon (088 2550630). Ook kunt u gebruik maken van het online aanvraagformulier op onze website. U kunt met uw inhoudelijke vragen ook terecht bij ons hoofd afdeling verzekeringsgeneeskunde, mw. K. Rammeloo, telefoonnummer 06-34110630