Corona: update 14 oktober 2020 over dienstverlening WPEX lees meer
Terug

Verzekeringsgeneeskundige Expertise Re-integratie

Bij een verzekeringsgeneeskundige Expertise Re-integratie wordt uitgebreid onderzoek gedaan naar de belastbaarheid en de mogelijkheden voor re-integratie.   

Alle aspecten die van belang zijn voor het bepalen van de beperkingen in relatie tot ziekte, en de benutbare mogelijkheden voor re-integratie in werk, komen aan de orde.   

Onderliggende herstel-belemmerende factoren, gelegen in de persoon van de cliënt of in diens context, worden onderzocht en meegenomen bij het advies. Op indicatie kunnen tevens bijkomende somatische beperkingen worden beoordeeld. Indien aanvullend psychodiagnostisch onderzoek geïndiceerd is, kan daartoe een onderbouwd advies worden gegeven. In dat geval wordt altijd overleg gepleegd met de verwijzer.  

De vastgestelde beperkingen en benutbare mogelijkheden kunnen worden vertaald naar een Functionele Mogelijkhedenlijst (FML), met toelichtingen voor toepassing in re-integratie.   

De rapportage is volledig, inzichtelijk en geschreven in heldere taal en biedt u als opdrachtgever optimale informatie voor uw verdere advisering en besluitvorming.  

Wanneer is een Verzekeringsgeneeskundige Expertise Re-integratie zinvol?

  • Wanneer u  een goed beeld wenst van de actuele belastbaarheid van uw cliënt.  
  • Wanneer u vragen heeft over de oorzaken van stagnerend herstel of re-integratie.  
  • Als u de belastbaarheid vertaald wilt zien naar een FML waarmee een passende re-integratie kan worden ingezet.  
  • Als u zicht wilt krijgen op de prognose van de belastbaarheid en de kans op  WIA-intrede of IVA wilt kunnen inschatten.  
  • Als een objectief en degelijk onderbouwd oordeel over de medische beperkingen nodig is in het kader van een aanvraag WIA, IVA of herbeoordeling bij UWV.  
Tarief

Op aanvraag

Wachttijden

Wij hanteren voor een Verzekeringsgeneeskundige expertise geen wachttijden

Locaties

Almere, Amersfoort, Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Breda, Den Haag, Den Bosch, Eindhoven, Groningen, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg, Utrecht, Venray, Zwolle, additionele locaties in overleg

Aanvragen Verzekeringsgeneeskundige Expertise

U kunt een expertise aanvragen door contact met ons op te nemen via email (info@wpex.nl) of telefoon (088 2550630). Ook kunt u gebruik maken van het online aanvraagformulier op onze website. U kunt met uw inhoudelijke vragen ook terecht bij ons hoofd afdeling verzekeringsgeneeskunde, mw. K. Rammeloo, telefoonnummer 06-34110630