Corona: update 14 oktober 2020 over dienstverlening WPEX lees meer
Terug

Verzekeringsgeneeskundige Expertise AOV

Bij een verzekeringsgeneeskundige expertise wordt uitgebreid onderzoek gedaan naar de objectiveerbare beperkingen in relatie tot ziekte. Indien aanvullend (klinisch-diagnostisch) onderzoek door een psychiater of klinisch neuropsycholoog nodig is, kan een onderbouwd advies hiertoe worden gegeven. In dat geval vindt altijd overleg plaats met de verwijzer.  

Onderliggende herstel-belemmerende factoren, gelegen in de persoon van de cliënt of in diens context, worden onderzocht en meegenomen. Op indicatie kunnen tevens bijkomende somatische beperkingen worden beoordeeld.  

De rapportage is volledig, inzichtelijk en biedt een helder onderbouwd antwoord op de vraagstelling. De vastgestelde beperkingen kunnen worden beschreven in termen van de Functionele Mogelijkhedenlijst (FML), met aanvullende toelichtingen waar het beperkingen ten opzichte van de vereisten in de verzekerde arbeid betreft.  

Wanneer is een Verzekeringsgeneeskundige expertise AOV zinvol?

  • Als u binnen korte termijn helderheid wilt over complexe psychische, cognitieve en/of psychosomatische problematiek bij een cliënt en de gevolgen voor belastbaarheid.  
  • Als een objectief en zorgvuldig onderbouwd oordeel over de medische beperkingen in relatie tot medische stoornissen benodigd is.  
  • Als u een helder antwoord wenst op uw specifieke vraagstelling.  
Tarief

Op aanvraag

Wachttijden

Wij hanteren voor een Verzekeringsgeneeskundige expertise geen wachttijden

Locaties

Almere, Amersfoort, Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Breda, Den Haag, Den Bosch, Eindhoven, Groningen, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg, Utrecht, Venray, Zwolle, additionele locaties in overleg

Aanvragen Verzekeringsgeneeskundige Expertise

U kunt een expertise aanvragen door contact met ons op te nemen via email (info@wpex.nl) of telefoon (088 2550630). Ook kunt u gebruik maken van het online aanvraagformulier op onze website. U kunt met uw inhoudelijke vragen ook terecht bij ons hoofd afdeling verzekeringsgeneeskunde, mw. K. Rammeloo, telefoonnummer 06-34110630