Corona: update 14 oktober 2020 over dienstverlening WPEX lees meer
Terug

Specialistisch onderzoek ADHD/ADD

Cliënten met ADHD/ADD kunnen vaak lange tijd goed met deze aandoening leven zolang hun werksituatie hierbij aansluit. Na een verandering in het soort werktaken, in de zwaarte van een functie of door bijkomende problemen in hun privéleven kunnen echter AD(H)D kenmerken tot significante problemen leiden.  Vaak valt iemand dan uit met klachten van overbelasting of een ‘burn out’, maar de werkelijke - onderliggende - problematiek betreft dan ADHD.

Het Specialistisch onderzoek ADHD/ADD bij WPEX wordt op één dag wordt verricht. Er wordt onder andere gebruik gemaakt van de QbTest; een geavanceerde computergestuurde test waarbij de kernsymptomen van ADHD/ADD objectief in beeld worden gebracht.

Wanneer is een Specialistisch onderzoek ADHD/ADD onderzoek zinvol?

Is er gedurende de levensloop van een cliënt sprake van moeite met de concentratie (vooral bij als saai ervaren taken zoals administratie), moeilijk stil kunnen zitten, lichamelijke onrust en/of impulsief gedrag?  Mogelijk is dan sprake van ADHD en het is dan zinvol een ADHD onderzoek uit te voeren. ADHD is medicamenteus en middels psychotherapie goed te behandelen, dus het is belangrijk te weten of deze diagnose speelt. Daarbij leiden adviezen t.a.v. werk tot een grotere kans op succesvolle re-integratie.

Voor welke opdrachtgever is het Specialistisch onderzoek ADHD-ADD onderzoek mogelijk interessant?

Bedrijfsartsen, verzekeringsartsen, (arbeids-)juristen, medisch adviseurs, HR-functionarissen

Tarief
Locaties

Dit onderzoek kan uitsluitend op onze locatie Amersfoort worden uitgevoerd. 

Wachttijden

Wij hanteren voor het Specialistisch Onderzoek ADHD/ADD geen wachttijden

ik wil een onderzoek aanvragen