Corona: update 14 oktober 2020 over dienstverlening WPEX lees meer
Terug

Gecombineerd onderzoek psychiater-verzekeringsarts SOLK en chronische pijn

Bij dit multidisciplinaire onderzoek wordt de cliënt met SOLK-klachten of chronische pijn door psychiater en verzekeringsarts gezamenlijk onderzocht. SOLK- en pijnproblematiek heeft dikwijls een psychiatrische component en een psychosociale belastings-component. Deze complexe problematiek wordt uitgebreid en zorgvuldig onderzocht. Op indicatie wordt aanvullend testonderzoek verricht.

Na intercollegiale bespreking van de bevindingen stellen de psychiater en de verzekeringsarts één gezamenlijke rapportage op. Daarin komen alle aspecten, van belang voor het bepalen van de objectiveerbare beperkingen in relatie tot ziekte of gebrek, mogelijkheden voor behandeling, en de benutbare mogelijkheden voor re-integratie in werk, aan de orde. De vastgestelde beperkingen worden vertaald naar een Functionele Mogelijkhedenlijst (FML). Daarbij worden ook vastgestelde somatische beperkingen meegenomen. De rapportage is volledig, inzichtelijk en geschreven in heldere taal en biedt u als opdrachtgever optimale informatie voor uw verdere advisering en besluitvorming. Rapportage en FML zijn opgesteld volgens geldende richtlijnen en standaarden.

Alle onderzoeken vinden kort na elkaar, zo mogelijk op dezelfde dag plaats; rapportage en FML worden snel daarna ter inzage en correctie voorgelegd aan de cliënt. Er zijn dus geen wachttijden en de verwijzer beschikt snel over rapportage met FML.

Wanneer is een Gecombineerd onderzoek SOLK en chronische pijn zinvol?

Als u binnen korte termijn helderheid wilt over SOLK  of chronische pijnproblematiek bij een cliënt en zicht wilt op behandelmogelijkheden en belastbaarheid voor re-integratie.

Als een objectief en zorgvuldig onderbouwd oordeel over de medische beperkingen nodig is met een FML volgens de versie CBBS 5, onderbouwd aan de hand van wettelijke richtlijnen en standaarden.

Voor welke opdrachtgever is een Gecombineerd onderzoek SOLK en chronische pijn interessant?

Verzekeringsartsen, (arbeids-)juristen, bedrijfsartsen, medisch adviseurs, HR functionarissen

Wachttijd

Wij hanteren voor het Gecombineerd onderzoek psychiater-verzekeringsarts SOLK en chronische pijn geen wachttijden

Locaties

Almere, Amersfoort, Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Breda, Den Haag, Den Bosch, Eindhoven, Groningen, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg, Utrecht, Venray, Zwolle, additionele locaties in overleg

Tarief

op aanvraag