Corona: update 14 oktober 2020 over dienstverlening WPEX lees meer
Terug

Gecombineerd onderzoek psychiater-verzekeringsarts Ziektewet / WIA

Bij een gecombineerd onderzoek psychiater-verzekeringsarts wordt de cliënt door psychiater en verzekeringsarts gezamenlijk onderzocht. Het ingezette onderzoek wordt afgestemd op beantwoording van de vraagstelling. Op indicatie wordt aanvullend testonderzoek verricht, waarbij specialistisch onderzoek gericht op ADHD, ASS, persoonlijkheidsproblematiek of cognitieve stoornissen tot onze expertise behoort.  

De rapportage is volledig, inzichtelijk en geschreven in heldere taal en biedt u als opdrachtgever optimale informatie voor uw verdere advisering en besluitvorming. Rapportage en FML zijn opgesteld volgens geldende richtlijnen en standaarden.  

Alle onderzoeken vinden kort na elkaar, zo mogelijk op dezelfde dag plaats; rapportage en FML worden snel daarna ter inzage en correctie voorgelegd aan de cliënt. Er zijn dus geen wachttijden en de verwijzer beschikt snel over rapportage met FML.  

Wanneer is een Gecombineerd onderzoek psychiater-verzekeringsarts zinvol?

  • als u binnen korte termijn helderheid wilt over psychische problematiek bij een cliënt en zicht wilt op behandelmogelijkheden en belastbaarheid voor re-integratie.   
  • als een objectief en zorgvuldig onderbouwd oordeel over de medische beperkingen nodig is met een FML volgens de versie CBBS 5, onderbouwd aan de hand van wettelijke richtlijnen en standaarden.   
  • als snelheid gewenst is: door het gezamenlijk uitvoeren van onderzoek en rapportage wordt veel tijdswinst geboekt.  
Tarief

Op aanvraag

Wachttijden

Wij hanteren voor een dit type onderzoek geen wachttijden

Locaties

Almere, Amersfoort, Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Breda, Den Haag, Den Bosch, Eindhoven, Groningen, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg, Utrecht, Venray, Zwolle, additionele locaties in overleg

Aanvragen Gecombineerd onderzoek psychiater-verzekeringsarts

U kunt dit onderzoek aanvragen door contact met ons op te nemen via email (info@wpex.nl) of telefoon (088 2550630). Ook kunt u gebruik maken van het online aanvraagformulier op onze website. U kunt met uw inhoudelijke vragen ook terecht bij ons hoofd afdeling verzekeringsgeneeskunde, mw. K. Rammeloo, tel. 06-34110630