Corona: update 14 oktober 2020 over dienstverlening WPEX lees meer
Terug

Gecombineerd onderzoek psychiater-verzekeringsarts Re-integratie

Bij een gecombineerd onderzoek psychiater-verzekeringsarts wordt de cliënt door psychiater en verzekeringsarts gezamenlijk onderzocht. Het ingezette onderzoek wordt afgestemd op beantwoording van de vraagstelling: welke diagnose wordt gesteld, welke behandelmogelijkheden zijn er, en welke beperkingen worden geobjectiveerd?   

De vastgestelde beperkingen kunnen worden vertaald naar een Functionele Mogelijkhedenlijst (FML). De rapportage en FML voldoen aan de eisen die het UWV hieraan stelt. Uw vragen over objectiveerbare beperkingen, behandeling en re-integratiemogelijkheden worden zorgvuldig beantwoord. De FML is gericht op een passend re-integratiebeleid en het maken van een goede inschatting van de reële arbeidsmogelijkheden en restverdiencapaciteit (en mogelijke WIA-intrede). Op verzoek kan, t.b.v. inzet van re-integratie, of bij duurzaamheidsvraagtukken, een uitspraak over de prognose van de belastbaarheid worden gegeven.  

Wanneer is een Gecombineerd onderzoek psychiater-verzekeringsarts zinvol?

  • als u op korte termijn helderheid wilt over de oorzaken van complexe psychische problematiek van uw cliënt  
  • wanneer u vragen heeft over de oorzaken van stagnerend herstel of re-integratie en advies wenst over adequate behandeling / begeleiding / aanpassing in werk  
  • wanneer u een goed beeld wenst van de actuele belastbaarheid van uw cliënt, of uw eigen inschatting wilt toetsen  
  • als u zicht wilt krijgen over mogelijkheden voor verbetering van de belastbaarheid in de toekomst ten behoeve van een re-integratie advies  
  • indien u een inschatting wilt kunnen maken omtrent mogelijke gevolgen voor WIA-intrede  
  • als een objectief en degelijk onderbouwd oordeel over de medische beperkingen nodig is voor een vraag WIA, IVA of herbeoordeling bij UWV  
  • als snelheid gewenst is: door het gezamenlijk uitvoeren van onderzoek en rapportage wordt veel tijdswinst geboekt  
Tarief

Op aanvraag

Wachttijden

Wij hanteren voor een dit type onderzoek geen wachttijden

Locaties

Almere, Amersfoort, Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Breda, Den Haag, Den Bosch, Eindhoven, Groningen, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg, Utrecht, Venray, Zwolle, additionele locaties in overleg

Aanvragen Gecombineerd onderzoek psychiater-verzekeringsarts

U kunt dit onderzoek aanvragen door contact met ons op te nemen via email (info@wpex.nl) of telefoon (088 2550630). Ook kunt u gebruik maken van het online aanvraagformulier op onze website. U kunt met uw inhoudelijke vragen ook terecht bij ons hoofd afdeling verzekeringsgeneeskunde, mw. K. Rammeloo, tel. 06-34110630