Corona: update 14 oktober 2020 over dienstverlening WPEX lees meer
Terug

Gecombineerd onderzoek psychiater-verzekeringsarts AOV

Bij een gecombineerd onderzoek psychiater-verzekeringsarts wordt de cliënt door psychiater en verzekeringsarts gezamenlijk onderzocht. Het ingezette onderzoek wordt afgestemd op beantwoording van de vraagstelling: welke diagnose wordt gesteld, welke behandelmogelijkheden zijn er, en welke beperkingen in relatie tot ziekte worden geobjectiveerd?

De vastgestelde beperkingen kunnen worden beschreven in termen van de Functionele Mogelijkhedenlijst (FML), met aanvullende toelichtingen waar het beperkingen ten opzichte van de vereisten in de verzekerde arbeid betreft. Op indicatie worden ook bijkomende somatische beperkingen meegenomen. Indien aanvullend (diagnostisch) onderzoek nodig is, kan een onderbouwd advies hiertoe worden gegeven. In dat geval vindt altijd overleg plaats met de verwijzer.  

De rapportage wordt opgesteld volgens van toepassing zijnde richtlijnen en standaarden.   

Wanneer is een Gecombineerd onderzoek psychiater-verzekeringsarts zinvol?

  • als u binnen korte termijn helderheid wilt over complexe psychische problematiek bij een cliënt en zicht wilt op belastbaarheid in relatie tot medische stoornissen.  
  • als een objectief en zorgvuldig onderbouwd oordeel over de medische beperkingen nodig is.  
  • als u een helder antwoord wenst op uw specifieke vraagstelling.  
  • als snelheid gewenst is: door het gezamenlijk uitvoeren van onderzoek en rapportage wordt veel tijdswinst geboekt.  
Tarief

Op aanvraag

Wachttijden

Wij hanteren voor een dit type onderzoek geen wachttijden

Locaties

Almere, Amersfoort, Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Breda, Den Haag, Den Bosch, Eindhoven, Groningen, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg, Utrecht, Venray, Zwolle, additionele locaties in overleg

Aanvragen Gecombineerd onderzoek psychiater-verzekeringsarts

U kunt dit onderzoek aanvragen door contact met ons op te nemen via email (info@wpex.nl) of telefoon (088 2550630). Ook kunt u gebruik maken van het online aanvraagformulier op onze website.  U kunt met uw inhoudelijke vragen ook terecht bij ons hoofd afdeling verzekeringsgeneeskunde, mw. K. Rammeloo, tel. 06-34110630