Corona: update 14 oktober 2020 over dienstverlening WPEX lees meer
Terug

Gecombineerd onderzoek klinisch neuropsycholoog-verzekeringsarts Re-integratie

Bij een gecombineerd onderzoek klinisch neuropsycholoog-verzekeringsarts wordt uw cliënt door een klinisch neuropsycholoog en een verzekeringsarts gezamenlijk onderzocht. Het onderzoek wordt op maat ingericht en is volledig gericht op het beantwoorden van uw vraagstelling: welke diagnose wordt gesteld, welke behandelmogelijkheden zijn er, en welke beperkingen worden geobjectiveerd?

Specialistisch onderzoek gericht op ADHD, ASS, persoonlijkheidsproblematiek of cognitieve stoornissen behoort tot onze expertise.  

De vastgestelde beperkingen kunnen worden vertaald naar een Functionele Mogelijkhedenlijst (FML). Op indicatie worden ook bijkomende somatische beperkingen meegenomen. De rapportage en FML voldoen aan de eisen die het UWV hieraan stelt. Uw vragen over objectiveerbare beperkingen, behandeling en re-integratiemogelijkheden worden zorgvuldig beantwoord.   

De FML is gericht op een passend re-integratiebeleid en het maken van een goede inschatting van de reële arbeidsmogelijkheden en restverdiencapaciteit (en mogelijke WIA-intrede). Op verzoek kan, t.b.v. inzet van re-integratie, of bij duurzaamheidsvraagtukken, een uitspraak over de prognose van de belastbaarheid worden gegeven.  

Wanneer is een Gecombineerd onderzoek klinisch neuropsycholoog-verzekeringsarts zinvol?

  • als u op korte termijn helderheid wilt over de oorzaken van complexe psychische of cognitieve problematiek van uw cliënt  
  • wanneer u vragen heeft over de oorzaken van stagnerend herstel of re-integratie en advies wenst over adequate behandeling / begeleiding / aanpassing in werk  
  • wanneer u een goed beeld wenst van de actuele belastbaarheid van uw cliënt, of uw eigen inschatting wilt toetsen  
  • als u zicht wilt krijgen op mogelijkheden voor verbetering van de belastbaarheid in de toekomst ten behoeve van een re-integratie advies  
  • indien u een inschatting wilt kunnen maken omtrent mogelijke gevolgen voor WIA-intrede  
  • als een objectief en degelijk onderbouwd oordeel over de medische beperkingen nodig is evenals een vertaling naar een FML die voldoet aan de UWV-richtlijnen.  
  • als snelheid gewenst is: door het gezamenlijk uitvoeren van onderzoek en rapportage wordt veel tijdswinst geboekt.  
Tarief

Op aanvraag

Wachttijden

Wij hanteren voor een dit type onderzoek geen wachttijden

Locaties

Almere, Amersfoort, Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Breda, Den Haag, Den Bosch, Eindhoven, Groningen, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg, Utrecht, Venray, Zwolle, additionele locaties in overleg

Aanvragen Gecombineerd onderzoek klinisch neuropsycholoog-verzekeringsarts

U kunt dit onderzoek aanvragen door contact met ons op te nemen via email (info@wpex.nl) of telefoon (088 2550630). Ook kunt u gebruik maken van het online aanvraagformulier op onze website. U kunt met uw inhoudelijke vragen ook terecht bij ons hoofd afdeling verzekeringsgeneeskunde, mw. K. Rammeloo, of met ons hoofd afdeling klinische neuropsychologie, Mw. R. van Oort. Zij zijn bereikbaar via bovengenoemd telefoonnummer.