Corona: update 14 oktober 2020 over dienstverlening WPEX lees meer
Terug

Mentaal belastbaarheidsonderzoek

Het mentaal belastbaarheidsonderzoek biedt een betrouwbaar inzicht in de mogelijkheden en beperkingen van de werknemer in relatie tot werk. In kaart gebracht wordt wat op cognitief gebied de sterke en zwakke punten zijn van cliënt. Tevens wordt onderzocht welke psychische klachten aanwezig zijn op het gebied van stemming, angst, slaap, etc. en hoe cliënt geneigd is met de ervaren problemen om te gaan (coping, persoonlijkheid). Ook wordt met behulp van speciaal daartoe ontwikkelde tests gekeken of een client zich voldoende kan inzetten voor een onderzoek en of behaalde metingen valide zijn.

Objectief inzicht in de mogelijkheden van werknemer

In een mentaal belastbaarheidsonderzoek staat de psychische belastbaarheid, de verhouding tussen draagkracht en draaglast, centraal. Het onderzoek geeft objectief en betrouwbaar antwoord op de vraag hoe de mogelijkheden en beperkingen van de werknemer zich verhouden tot arbeid. Er worden adviezen gegeven over de mogelijkheden tot het vergroten van de psychische belastbaarheid. Dit levert concrete aanknopingspunten voor een re-integratietraject en/of het aanpassen van de functie. Indien relevant wordt ook een behandeladvies gegeven.
 

Wanneer is een Mentaal belastbaarheidsonderzoek zinvol?

In geval van psychisch verzuim, suboptimaal presteren, vragen over geschiktheid voor bepaalde functies of mogelijkheden voor terugkeer naar eigen werk, is een Mentaal belastbaarheidsonderzoek geïndiceerd.

 

Voor welke opdrachtgever is het Mentaal belastbaarheidsonderzoek mogelijk interessant?

Bedrijfsartsen, verzekeringsartsen, medisch adviseurs, HR functionarissen, rechtbanken, re-integratiespecialisten

Aanvragen Mentaal belastbaarheidsonderzoek

U kunt een Mentaal belastbaarheidsonderzoek aanvragen door middel van ons online aanmeldformulier of door contact op te nemen met WPEX via email (info@wpex.nl) of telefoon (088 2550630). We bespreken graag uw eventuele vragen en bijzonderheden.

Tarief

Op aanvraag

Wachttijden

Wij hanteren voor het belastbaarheidsonderzoek geen wachttijden

Locaties

Almere, Amersfoort, Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Breda, Den Haag, Den Bosch, Eindhoven, Groningen, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg, Utrecht, Venray, Zwolle, additionele locaties in overleg

Ik wil een cliënt aanmelden