Bayesiaanse Alcoholisme Test (BAT)

De Bayesiaanse Alcoholisme Test is een unieke screeningstest, omdat hij in staat is volledig objectief de kans te bepalen dat bij een cliënt sprake is van schadelijk alcoholgebruik. Het is een computertest die met behulp van een aantal bloedwaarden van cliënt de meest betrouwbare inschatting kan maken van het alcoholgebruik: als de test een score geeft van 0-50 (groen) dan is er geen verhoogd risico op schadelijk alcoholgebruik, is de score tussen 50-100 (rood) dan is er sprake van een verhoogd risico en is er reden tot nader diagnostisch onderzoek.

Het voordeel van de BAT is dat discussie tussen arts en cliënt niet meer nodig is omdat een 100% objectieve, zeer betrouwbare inschatting van het alcoholgebruik wordt gemaakt. Deze score kan als uitgangspunt dienen voor de start van een behandeling, en het monitoren van het behandelsucces (terugvalpreventie). 

Wanneer is een BAT zinvol?

Als er verdenking is van problematisch alcoholgebruik. Als er behoefte is aan een objectief oordeel over aard en mate van alcoholmisbruik.

Voor welke opdrachtgever is de BAT mogelijk interessant?

De BAT biedt (bedrijfsartsen) een objectief instrument om waarschijnlijkheid van problematisch alcoholgebruik vast te stellen. Ook wordt de BAT met succes ingezet door o.a. bedrijfsartsen en verzekeringsartsen om bij werknemers het alcoholgebruik te kunnen volgen. In bedrijfstakken met hoog risicoprofiel kan BAT worden ingezet bij screening van personeel op problematisch alcoholgebruik. 

Aanvragen van de BAT

U kunt de BAT aanvragen door middel van ons online aanmeldformulier of door contact op te nemen met WPEX via email (info@wpex.nl) of telefoon (088 2550630). We bespreken graag uw eventuele vragen en bijzonderheden.

Tarief

€ 149,- exclusief BTW

Wachttijden

Wij hanteren voor deze dienstverlening geen wachttijden

Locaties

Landelijke dekking van prikpunten in Nederland