Uw werknemer gezond op de werkvloer

Goed beleid op gebied van de gezondheid van uw werknemers betaalt zich terug. Zeker bij psychische problematiek. Daarbij is het belangrijk om snel te werken aan herstel van de werknemer op basis van een juiste diagnose.

Arbeid & Psyche

WPEX biedt een brede dienstverlening bij uitval van uw medewerker door psychische klachten.

  • Middels het Psychiatrisch Onderzoek Arbeid (POA) is de bedrijfsarts snel in staat om vast te stellen of er sprake is van lichte of meer zwaardere problematiek zodat de juiste type zorg kan worden aangeboden.
  • Waar nodig biedt WPEX diverse gespecialiseerde onderzoeken naar bijvoorbeeld ADHD/ADD, Autisme, Persoonlijkheidsproblematiek of cognitieve stoornissen.

De uitkomsten van de onderzoeken bieden een goede basis voor de begeleiding en re-integratie van uw werknemer.

Meer over Arbeid & Psyche

Alcohol & Drugs

Soms is er sprake van verborgen problematiek. Met name middelenmisbruik kan initieel onopgemerkt blijven. Dit levert een risico op voor uw bedrijfsvoering, daarnaast is voor uw werknemer de kans op herstel maximaal als middelenmisbruik vroeg gesignaleerd wordt.

WPEX biedt een volledig dienstenpakket op gebied van preventie, detectie en monitoring van alcohol en drugsmisbruik. 

Meer over Alcohol & Drugs