Corona: update 8 juni 2020 over dienstverlening WPEX lees meer

Arbeid & Psyche

Verzuim is kostbaar. Voor alle partijen. Wanneer psychische problematiek de reden vormt voor verzuim, duurt het verzuim doorgaans langer dan bij lichamelijke klachten. Dit komt omdat psychische klachten moeilijker zijn te duiden en te objectiveren.

Juist bij psychische klachten is het daarom van groot belang snel en kundig te handelen.

Het terugdringen van verzuim door psychische klachten kan sterk verbeteren door snelle diagnostiek door medisch specialist (psychiater)

De psychiater overziet het gehele spectrum van psychische klachten (van mild tot ernstig, burn-out tot psychose). De verwijzer ontvangt één tot twee weken na het onderzoek de rapportage waarin - in begrijpelijke taal - de diagnose, behandeladvies en arbeidsmogelijkheden staan beschreven.

De cliënt kan zo - na het onderzoek - direct naar de juiste zorg worden doorverwezen.

Rekenvoorbeeld

Het voorbeeld hieronder illustreert de impact van snelle behandeling op terugkeer naar de werkvloer van cliënt. 

Door juiste, adequate zorg, is uw werknemer snel weer gezond én productief. 

Voorbeeld tijdslijn WPEX directe behandeling versus standaard GGZ