Corona: update 8 juni 2020 over dienstverlening WPEX lees meer

Alcohol & Drugs

Middelenproblematiek is wijdverbreid; zo heeft ongeveer 10% van de Nederlandse bevolking een alcoholprobleem. Deze problemen beperken zich niet tot de thuissituatie. Vaak is ook op het werk sprake van verminderd functioneren:  frequent verzuim, conflicten en verminderde productiviteit. Dit ten gevolge van het overmatige gebruik dat leidt tot concentratie- en aandachtsproblemen, lichamelijke klachten en veranderd gedrag: men loopt zowel thuis als op het werk uiteindelijk vast. Dit heeft vaak langdurig en kostbaar verzuim tot gevolg. 

Vroege detectie van middelenmisbruik, zowel alcohol als drugs, is essentieel. Wanneer snel duidelijk wordt dat bij een cliënt sprake is van middelenmisbruik, kan direct adequate begeleiding en behandeling worden gestart.

Waarom WPEX?

WPEX is uniek in haar jarenlange ervaring met betrekking tot middelenmisbruik. Vele bedrijven, bedrijfs- en verzekeringsartsen, de overheid en andere partijen consulteren ons met vragen op dit gebied.

Wij verzorgen een totaalpakket: psychiatrische expertise onderzoeken naar  middelenmisbruik, screening op gebruik (testonderzoeken), behandeling en monitoring (abstinentie) van middelenmisbruik. Met partners bieden wij onze kennis aan op het gebied van het implementeren van alcohol- en drugbeleid voor bedrijven.