Ongewoon boeiende werkzaamheden met veel vrijheid

Wettstein & Peterse Expertise (WPEX)

WPEX is een landelijk expertisebureau gespecialiseerd in het verrichten van psychiatrische en neuropsychologische onderzoeken en rapportages.

Met ons team van psychiaters, GZ-psychologen en klinisch neuropsychologen bedienen we al vele jaren een keur aan opdrachtgevers (o.a. verzekeringsartsen, bedrijfsartsen). Onze opdrachtgevers zijn zeer tevreden met de kwaliteit van onze diensten en dit heeft geleid tot sterke groei van WPEX de afgelopen jaren.

In samenwerking met een psychiater verricht je de onderzoeken en geef je antwoord op de vraagstelling van de verwijzer.

WPEX biedt geen behandelingen; bij ons ontwikkel je met name je diagnostische skills en je vermogen helder en adequaat te rapporteren.

 

Veel vrijheid

Zeker, het werken bij WPEX betekent veel vrijheid. Het is namelijk zo dat na het onderzoek, waar je natuurlijk bij aanwezig moet zijn (op één van de keuringslocaties in het land) de rapportagewerkzaamheden verder thuis verricht kunnen worden. Dit opstellen van het rapport vormt het grootste deel van de werkzaamheden.

Dit geeft onze psychologen zeer veel flexibiliteit en de mogelijkheid het werk optimaal af te stemmen met de thuissituatie.

 

Opleiding en supervisie

Een team van ervaren onderzoekers zal je begeleiden in de werkzaamheden, zodat je snel de kennis en vaardigheden aanleert die vereist zijn. Daarnaast worden je rapportages door een supervisor bekeken en voorzien van feedback.

Zo zorgen we ervoor dat de kwaliteit van de door WPEX geleverde rapportages en onderzoeken hoog blijft en dat onze onderzoekers optimaal ondersteund blijven in hun streven naar verbetering.

 

WPEX biedt

Naast voornoemde opleiding- en supervisiefaciliteiten en ondersteuning door een goed backoffice team (voor alle planning en financiële zaken) biedt WPEX een vergoeding boven markttarief. Dit geldt zowel voor een dienstverband als voor ZZP.

Voor ZZP-ers geldt dat we een minimale beschikbaarheid vragen van een dagdeel per week. Voor een dienstverband vragen we minimaal 16 uur en maximaal 40 uur per week. Voor hen is er ook een opleidingsbudget beschikbaar.

 

Interesse?

Mocht je geïnteresseerd zijn, laat dat ons dan weten via medischsecretariaat@wpex.nl

Richt je mail aan Dionne Koninkx, assistent medisch directeur, onder vermelding van ‘vacature’.

Als je vragen hebt en graag even met Dionne wilt bellen, bel dan met 088-2550630

 

We verwelkomen je graag in ons team!