Neuropsychologisch Onderzoek

Een neuropsychologisch onderzoek wordt ingezet om cognitieve klachten te objectiveren.

Het onderzoek kan er op gericht zijn vast te stellen welke gevolgen een mogelijke hersenbeschadiging of hersenaandoening heeft voor uw functioneren.