Mentaal belastbaarheidsonderzoek

 

Het mentaal belastbaarheidsonderzoek biedt een betrouwbaar inzicht in de mogelijkheden en beperkingen van de werknemer in relatie tot werk. In kaart gebracht wordt wat op cognitief gebied de sterke en zwakke punten zijn van cliënt. Tevens wordt onderzocht welke psychische klachten aanwezig zijn op het gebied van stemming, angst, slaap, etc. en hoe cliënt geneigd is met de ervaren problemen om te gaan (coping, persoonlijkheid). Ook wordt met behulp van speciaal daartoe ontwikkelde tests gekeken of een client zich voldoende kan inzetten voor een onderzoek en of behaalde metingen valide zijn.