Wettstein & Peterse Expertise (WPEX)

WPEX is een landelijk expertisebureau gespecialiseerd in het verrichten van psychiatrische, neuropsychologische, neurologisch, longgeneeskundige en verzekeringsgeneeskundige onderzoeken en rapportages.

Met ons team van psychiaters, GZ-psychologen, klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen, neurologen, longarts en verzekeringsartsen bedienen we al vele jaren een keur aan opdrachtgevers (o.a. verzekeringsartsen, bedrijfsartsen). Onze opdrachtgevers zijn zeer tevreden met de kwaliteit van onze diensten en dit heeft geleid tot sterke groei van WPEX de afgelopen jaren.

In samenwerking met de medisch specialist(en) verricht je de onderzoeken en geef je antwoord op de vraagstelling van de verwijzer.

WPEX biedt geen behandelingen; bij ons ontwikkel je met name je diagnostische skills en je vermogen helder en adequaat te rapporteren.

 

Veel vrijheid

Zeker, het werken bij WPEX betekent veel vrijheid. Het is namelijk zo dat na het onderzoek, waar je natuurlijk bij aanwezig moet zijn (op één van de keuringslocaties in het land) de rapportagewerkzaamheden verder thuis verricht kunnen worden. Dit opstellen van het rapport vormt het grootste deel van de werkzaamheden.

Dit geeft onze psychologen zeer veel flexibiliteit en de mogelijkheid het werk optimaal af te stemmen met de thuissituatie.

 

Supervisie

Een team van ervaren onderzoekers zal je begeleiden in de werkzaamheden, zodat je snel de kennis en vaardigheden aanleert die vereist zijn. Daarnaast worden je rapportages door een supervisor bekeken en voorzien van feedback.

Zo zorgen we ervoor dat de kwaliteit van de door WPEX geleverde rapportages en onderzoeken hoog blijft en dat onze onderzoekers optimaal ondersteund blijven in hun streven naar verbetering.

 

WPEX biedt

Naast voornoemde supervisiefaciliteiten en ondersteuning door een goed backoffice team (voor alle planning en financiële zaken) biedt WPEX een vergoeding boven markttarief.

Voor ZZP-ers geldt dat we een minimale beschikbaarheid vragen van een dagdeel per week.

 

Voor meer info over de functie en/of procedure kun je contact opnemen met Brenda Bootsma of Mirjam van Golen via: recruitment@dedimo.nl
Brenda Bootsma
 brendabootsma@dedimo.nl  +31 6 52 47 24 67
Mirjam van Golen
 mirjamvangolen@dedimo.nl  +31 6 30 6 23 8 71