Combi onderzoek psychiater-verzekeringsarts Ziektewet / WIA

 

Bij een gecombineerd onderzoek psychiater-verzekeringsarts wordt de cliënt door psychiater en verzekeringsarts gezamenlijk onderzocht. Het ingezette onderzoek wordt afgestemd op beantwoording van de vraagstelling. Op indicatie wordt aanvullend testonderzoek verricht, waarbij specialistisch onderzoek gericht op ADHD, ASS, persoonlijkheidsproblematiek of cognitieve stoornissen tot onze expertise behoort.