Combi onderzoek psychiater-verzekeringsarts voor de Rechtspraak

 

Bij een gecombineerd onderzoek psychiater-verzekeringsarts wordt de cliënt door psychiater en verzekeringsarts gezamenlijk onderzocht. Het ingezette onderzoek wordt afgestemd op beantwoording van de vraagstelling. Het onderzoek wordt op maat ingericht en is gericht op het beantwoorden van de vraagstelling: welke diagnose wordt gesteld en welke beperkingen worden geobjectiveerd?