Combi onderzoek psychiater-verzekeringsarts Re-integratie

 

Bij een gecombineerd onderzoek psychiater-verzekeringsarts wordt de cliënt door psychiater en verzekeringsarts gezamenlijk onderzocht. Het ingezette onderzoek wordt afgestemd op beantwoording van de vraagstelling: welke diagnose wordt gesteld, welke behandelmogelijkheden zijn er, en welke beperkingen worden geobjectiveerd?