Corona: update 14 oktober 2020 over dienstverlening WPEX lees meer
Terug

Gecombineerd onderzoek psychiater/psycholoog-verzekeringsarts

Het adequaat in kaart brengen van de mogelijkheden en beperkingen is voorbehouden aan een verzekeringsarts. 

WPEX verzorgt Gecombineerde onderzoeken waarbinnen de psychiater en verzekeringsarts gezamenlijk het onderzoek verrichten en de rapportage opstellen. 

Zij onderzoeken cliënt gezamenlijk- binnen één sessie- en stellen samen een rapportage op waarbinnen zowel de psychiatrische bevindingen als de verzekeringsgeneeskundige overwegingen worden opgenomen. 

In perfecte afstemming met elkaar en zonder onnodig tijdverlies levert een Gecombineerd onderzoek dan ook precies datgene waar onze opdrachtgever naar op zoek is; een adequate inschatting van de mogelijkheden voor werk in relatie tot ziekte. De beperkingen worden beschreven in FML termen. 

Deze Gecombineerde onderzoeken kunnen tevens verzorgd worden voor alle (neuro-)psychologische onderzoeken.  Een klinisch neuropsycholoog verricht hier het specifieke (neuro-)psychologische onderzoek (NPO, mentaal belastbaarheidsonderzoek, persoonlijkheidsonderzoek, autisme onderzoek, ADHD/ADD onderzoek) en in samenwerking met de verzekeringsarts wordt vervolgens een rapportage opgesteld. Daarin naast de bevindingen van de klinisch neuropsycholoog een uitgebreide verzekeringsgeneeskundige inschatting van beperkingen en mogelijkheden in FML termen. 

Het Gecombineerd onderzoek heeft verschillende voordelen: 

  • Verzekeringsarts en psychiater of klinisch neuropsycholoog onderzoeken gezamenlijk in één sessie.  
  • Optimale afstemming van bevindingen in gezamenlijke rapportage 
  • Snelheid: doorlooptijd van dit onderzoek is veel korter dan twee na elkaar uitgevoerde onderzoeken 

ik wil een onderzoek aanvragen