Corona: update 8 juni 2020 over dienstverlening WPEX lees meer
Terug

Diensten WPEX

Sinds meer dan 20 jaar is WPEX een expertisebureau op gebied van psychiatrisch, neuropsychologische en verzekeringsgeneeskundige expertises. 

Wij verzorgen onderzoek en rapportage voor een steeds grotere groep tevreden opdrachtgevers. 

Kwaliteit, service en snelheid zijn voor ons de pijlers waarop we bouwen. 

Psychiatrische Expertise

U kunt bij WPEX terecht voor een keur aan psychiatrische expertise onderzoeken, geschikt vroeg of later in het verzuim, voor AOV, WvP of UWV, maar ook voor rechtbanken, letselschadezaken of medische aansprakelijkheid. De context bepaalt de inrichting van het onderzoek. 

Neuropsychologische onderzoeken en Persoonlijkheidsonderzoek

Een hooggespecialiseerd team klinisch neuropsychologen verzorgt kwalitatief hoogwaardige neuropsychologische en persoonlijkheidsonderzoeken.  

Een neuropsychologisch onderzoek is een onderzoek onderzoek naar de functionaliteit van het brein.  Hierin wordt de relatie tussen de werking van het brein en het gedrag onderzocht. Te denken valt aan onderzoek naar cognitieve stoornissen (concentratie, geheugen, aandacht, intelligentie). Bij deze onderzoeken wordt standaard gewerkt met symptoomvaliditeitstesten.  

Met een persoonlijkheidsonderzoek worden persoonlijkheidskenmerken, copingstijlen en eventuele persoonlijkheidsstoornissen in kaart gebracht. 

Specialistisch onderzoek Autisme en ADHD/ADD

WPEX heeft een groot aantal specialisten in huis op gebied van de diagnostiek van autisme en ADHD/ADD. Dit zijn complexe ziektebeelden die vaak gemist worden, maar juist verklarend zijn voor problemen in het functioneren op het werk. Gedegen en specialistisch onderzoek leidt tot betrouwbare resultaten en heldere rapportages. 

Verzekeringsgeneeskundig onderzoek

Een verzekeringsgeneeskundig onderzoek, is een onderzoek door één van onze verzekeringsartsen gericht op het objectiveren van beperkingen in relatie tot medische stoornissen. Het onderzoek wordt voorafgegaan door dossierstudie.  

Desgewenst vindt afstemming plaats met de verwijzer over de vraagstelling. Op indicatie worden ook bijkomende somatische beperkingen meegenomen. Indien aanvullend (klinisch-diagnostisch) onderzoek nodig is, kan een onderbouwd advies hiertoe worden gegeven. In dat geval vindt altijd overleg met verwijzer plaats. 

Indien sprake is van objectiveerbare medische beperkingen worden deze beschreven in termen van de Functionele Mogelijkhedenlijst (FML), met aanvullende toelichtingen waar het de beperkingen ten opzichte van vereisten in de verzekerde arbeid betreft. De vragen over objectiveerbare beperkingen en belastbaarheid worden zorgvuldig beantwoord. 

Gecombineerde onderzoeken psychiater/psycholoog-verzekeringsarts

Het Gecombineerd onderzoek psychiater-verzekeringsarts is een onderzoek waarbinnen de psychiater en verzekeringsarts gezamenlijk onderzoek en rapportage verzorgen. Zij onderzoeken cliënt gezamenlijk- binnen één sessie- en stellen samen een rapportage op waarbinnen zowel de psychiatrische bevindingen als de verzekeringsgeneeskundige overwegingen worden opgenomen. 

In perfecte afstemming met elkaar en zonder onnodig tijdverlies levert een Gecombineerd onderzoek dan ook precies datgene waar onze opdrachtgever naar op zoek is; een adequate inschatting van de mogelijkheden voor werk in relatie tot ziekte. De beperkingen worden beschreven in FML termen. 

Ook een Gecombineerd onderzoek neuropsycholoog-verzekeringsarts is mogelijk, waarbij alle (neuro-)psychologische onderzoeken kunnen worden aangevraagd. De klinisch neuropsycholoog verricht hier het specifieke (neuro-)psychologische onderzoek (NPO, mentaal belastbaarheidsonderzoek, persoonlijkheidsonderzoek, autisme onderzoek, ADHD/ADD onderzoek) en in samenwerking met de verzekeringsarts wordt vervolgens een rapportage opgesteld. Daarin naast de bevindingen van de klinisch neuropsycholoog een uitgebreide verzekeringsgeneeskundige inschatting van beperkingen en mogelijkheden in FML termen. 

Waarom WPEX?

  • betrouwbaar en deskundig 
  • specialisten op psychiatrisch, neuropsychologisch en verzekeringsgeneeskundig domein 
  • geen wachttijd 
  • goede service: laagdrempelig contact, korte doorlooptijden 
  • landelijke dekking van onderzoeklocaties 
  • beeldbel onderzoek desgewenst mogelijk (bijvoorbeeld in verband met corona) 

ik wil een onderzoek aanvragen