Corona: update 8 juni 2020 over dienstverlening WPEX lees meer
Terug

WPEX hervat dienstverlening op locatie

In verband met Corona hebben wij, net als iedereen, maatregelen genomen. Dit om onze cliënten en onze medewerkers optimaal te beschermen tegen besmetting.

Met inachtneming van de RIVM maatregelen zullen de onderzoeken weer op onze locaties worden verzorgd. Bij gezondheidsklachten blijft een onderzoek middels beeldbellen mogelijk.

WPEX hervat haar dienstverlening op locatie

WPEX heeft de afgelopen periode (maart-juni 2020) gebruik gemaakt van de mogelijkheid onderzoeken op afstand uit te voeren, middels beeldbellen. De ervaringen hiermee zijn positief geweest, de beeld en geluidsverbinding is voldoende direct en persoonlijk om een goed psychiatrisch of psychologisch onderzoek uit te voeren.

Nu de overheid de maatregelen heeft aangepast acht WPEX het verantwoord haar dienstverlening weer op locatie uit te voeren. Cliënt en onderzoeker zien en spreken elkaar weer in de spreekkamer, op 1.5 meter afstand van elkaar. Er worden geen handen geschud en de handen worden tevoren gewassen. De spreekkamers worden na gebruik gereinigd. Op locatie zijn dus alle voorzorgsmaatregelen getroffen overeenkomstig de richtlijnen van het RIVM.

Het blijft van groot belang dat cliënt niet komt wanneer er sprake is van gezondheidsklachten; dan moet in overleg met de opdrachtgever worden gekozen voor een onderzoek middels beeldbellen. Wij vragen dan ook naar de gezondheid bij het maken van de afspraak. Zo kan het onderzoek alsnog op veilige wijze plaatsvinden.

 

Mocht u vragen hebben over ons Coronabeleid, belt u ons dan op 088 2550 630