Corona: update 14 oktober 2020 over dienstverlening WPEX lees meer
Terug

WPEX gaat per 14 oktober weer over op onderzoek via beeldbellen (screen-to-screen)

In verband met Corona hebben wij, net als iedereen, maatregelen genomen. Dit om onze cliënten en onze medewerkers optimaal te beschermen tegen besmetting.

Na de persconferentie van 13 oktober 2020 zien wij ons genoodzaakt de onderzoeken niet langer op locatie, maar via beeldbellen te laten plaatsvinden.

WPEX blijft volledige dienstverlening bieden, nu middels beeldbellen

WPEX heeft in de periode (maart-juni 2020) eerder gebruik gemaakt van de mogelijkheid onderzoeken op afstand uit te voeren, middels beeldbellen. De ervaringen hiermee zijn positief geweest, de beeld en geluidsverbinding is voldoende direct en persoonlijk om een goed psychiatrisch, verzekeringsgeneeskundig of psychologisch onderzoek uit te voeren.

Nu de overheid de maatregelen per 14 oktober heeft aangescherpt waarbij alle onnodige reisbewegingen en onnodig (fysiek)contact dienen te worden vermeden, heeft WPEX besloten de onderzoeken niet langer op locatie uit te voeren. Voor vrijwel alle onderzoeken van WPEX geldt dat deze screen-to-screen kunnen en zullen worden uitgevoerd. Als vanuit de aard van een onderzoek dit niet anders dan op locatie plaats kan vinden, zal dit in nauw overleg met client en met inachtneming van alle RIVM maatregelen, georganiseerd worden.

 Mocht u vragen hebben over ons Coronabeleid, belt u ons dan op 088 2550 630